Hoidot

ASIAKASLÄHTÖISTÄ JA KOKONAISVALTAISTA FYSIOTERAPIAA

hoitoFysikaaliset hoidot:

  • syvä- ja pintalämpö
  • sähkökipuhoidot, myös yhdistelmänä syvälämmön kanssa
  • kylmäpakkaukset.

 

Physio Touch; uudehko hoitomuoto lymfanestekierron parantamiseksi esim. FIBROMYALGIAAN, leikkausten jälkeiseen turvotukseen sekä aktivoivana hoidon osana.


Manuaalinen terapia:

  • lihasten ja nivelten mobilisointi
  • neuraalikudosten mobilisointi
  • hieronta
  • käsin tehtävät vetohoidot
  • kinesioteippaus.

Veteraanien avokuntoutus


Hyvänlaatuisen asentohuimauksen hoito


 Neurologinen fysioterapia ja vaikeasti vammautuneiden kuntoutus:

  • kokonaisvaltainen fysioterapia tapauskohtaisesti.

 


Fysioterapeuttinen ohjaus ja neuvonta kuuluvat jokaiseen terapiakertaan.

Teen fysikaalisia hoitoja ja fysioterapiaa myös koti-, koulu-, hoitopaikka- tai palvelukotikäynteinä.